สรุปผลการแข่งขันวิชาการระดับศูนย์57

วันที่โพสต์: 11 ส.ค. 2014, 3:17:39

ประกาศผลการแข่งขันวิชาการระดับศูนย์หนองแวง57 ยังไม่เรียบร้อยสมบูรณ์ซึ่งยังขาดรายการดังต่อไปนี้

1.ชื่อครูผู้ฝึกซ้อม (หากต้องการเปลี่ยนชื่อครูผู้ฝึกซ้อมให้ทำเรื่องมาที่ ร.ร.โคกสง่าในวันที่ 13 ส.ค.57 เท่านั้น ก่อนส่งผลเขตฯ)

2.ชือ สกุลนักเรียน (หากต้องการเปลี่ยนตัวนักเรียนให้ทำเรื่องมาที่ ร.ร.โคกสง่าในวันที่ 13 ส.ค.57 เท่านั้น ก่อนส่งผลเขตฯ)

3. บางรายการยังไม่ส่งผลการแข่งขัน เช่น กิจกรรมพัฒนาผุ้เรียน กิจกรรมLD กิจกรรมของปฐมวัย ให้นำส่งด่วนในวันที่ 13 ส.ค.57

4.หากผลการตัดสินการแข่งขันไม่ตรงตามประกาศให้นำหลักฐานจากประธานกรรมการตัดสินนั้นๆมาเป็นหลักฐานได้