โรงเรียนบ้านโคกสง่าประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2556

วันที่โพสต์: 15 พ.ค. 2013, 2:48:24

โรงเรียนบ้านโคกสง่า อ.หนองบัวแดง จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 เพื่อความเข้าใจทิศทางในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนและเพื่อให้เป็นในแนวเดียวกัน