เชิญร่วมบริจาคร่วมสร้างศาลาเอนกประสงค์

วันที่โพสต์: 25 เม.ย. 2014, 3:04:14

โรงเรียนบ้านโคกสง่าประสงค์สร้างศาลาเอนกประสงค์เพื่อใช้เป็นที่พักผ่อนสำหรับผู้มาใช้บริการและยังเป็นที่ใช้สำหรับให้นักเรียนได้อ่านหนังสือในเวลาว่าง

จำนวน 2 หลัง