โรงเรียนบ้านโคกสง่า

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสง่า

นายกฤษฏิ์คำผา ชำนาญ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสง่า