พิธีรับมอบอาคารเรียนไทย- ญี่ปุ่นสัมพันธ์

วันที่โพสต์: 24 มิ.ย. 2012, 6:06:18

โรงเรียนบ้านโคกสง่าได้จัดงานพิธีการรับมอบอาคารเรียนไทย- ญ๊่ปุ่นสัมพันธ์ โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.มานะ สินธุวงษานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานในพิธีรับมอบอาคารเรียนในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2555