เข้าค่ายลูกเสือปีการศึกษา พ.ศ. 2556

วันที่โพสต์: 25 เม.ย. 2014, 3:32:13

โรงเรียนบ้านโคกสง่าพร้อมด้วยโ่รงเรียนขนาดเล็กร่วมกับโรงเรียนบ้านนาเจริญ และโรงเรียนบ้านนารี ได้จัดโครงการเข้าค่ายลูกเสือประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ศูนย์พิทักษ์ป่าภูเขียวที่ 5 (บ้านสะพุงเหนือ)

ชื่อป้ายที่เป็นทางการสถานที่ที่เราไปเข้าค่ายกัน

มาแล้วก็ลอดซุ้มเสือก่อนเลย

เข้าสู่พิธีเปิดอย่างเป็นทางการลูกเสือเริ่มแล้ว

ยืนตากแดดนานหรอ ลิ้นแลบออกมาซะยาวจัง

แอบถ่ายยังหันมายิ้มเฉยเลย

หญ้าสูงทุ่มหัว แต่ใจก็ยังไหวลูกเสือน้อยของครู

พักเหนื่อยทางเดินยังอีกยาวไกล

ลูกหลานใครดูฝีมือในการทำกับข้าวไม่เบาเลยนะ

ขอบคุณคณะครูบ้านหนองปล้องที่มาเยี่ยมค่่าย

ครูรับประกันกับข้าวลูกเสืออร่อยค่ะ