จังหวัดเคลื่อนที่

วันที่โพสต์: 25 เม.ย. 2014, 2:39:46

โรงเรียนบ้านโคกสง่าร่วมกับโรงเรียนขนาดเล็กศูนย์หนองแวงฯ ได้รับร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ณ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง วันที่ 14 มีนาคม 2556

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมถ่ายรูปพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

ท่านผู้ว่าราชการท่านได้ถามไถ่เรื่องโครงการการจัดการโรงเรียนขนาดเล็กศูนย์หนองแวงฯ

นักเรียนนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการจัดพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กศูนย์หนองแวงได้เป็นอย่างดี