กิจกรรม

เข้าค่ายอบรมปกป้องสถาบันป้องกันยาเสพติด

โรงเรียนบ้านโคกสง่าร่วมกับโรงเรียนในสังกัดศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาหนองแวงได้เข้าค่ายอบรมปกป้องสถาบันป้องกันยาเสพติด ในวันที่ 9-10 กรกฎาคม 55 ณ พุทธอุทยานป่าหินงาม (วัดเต่า)