สรุปผลการแข่งขันวิชาการระดับศูนย์57

โพสต์10 ส.ค. 2557 20:17โดยKoksa-nga nognbuadang
ประกาศผลการแข่งขันวิชาการระดับศูนย์หนองแวง57 ยังไม่เรียบร้อยสมบูรณ์ซึ่งยังขาดรายการดังต่อไปนี้
1.ชื่อครูผู้ฝึกซ้อม (หากต้องการเปลี่ยนชื่อครูผู้ฝึกซ้อมให้ทำเรื่องมาที่ ร.ร.โคกสง่าในวันที่ 13 ส.ค.57 เท่านั้น ก่อนส่งผลเขตฯ)
2.ชือ สกุลนักเรียน (หากต้องการเปลี่ยนตัวนักเรียนให้ทำเรื่องมาที่ ร.ร.โคกสง่าในวันที่ 13 ส.ค.57 เท่านั้น ก่อนส่งผลเขตฯ)
3. บางรายการยังไม่ส่งผลการแข่งขัน เช่น กิจกรรมพัฒนาผุ้เรียน  กิจกรรมLD  กิจกรรมของปฐมวัย ให้นำส่งด่วนในวันที่ 13 ส.ค.57
4.หากผลการตัดสินการแข่งขันไม่ตรงตามประกาศให้นำหลักฐานจากประธานกรรมการตัดสินนั้นๆมาเป็นหลักฐานได้
ċ
งานแข่งขันศิลปะหัตถกรรม.rar
(203k)
Koksa-nga nognbuadang,
10 ส.ค. 2557 20:17
Comments