โรงเรียนบ้านโคกสง่าประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2556

โพสต์14 พ.ค. 2556 19:48โดยKoksa-nga nognbuadang
 
  โรงเรียนบ้านโคกสง่า อ.หนองบัวแดง จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556  ในวันที่ 14 พฤษภาคม  2556 เพื่อความเข้าใจทิศทางในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนและเพื่อให้เป็นในแนวเดียวกัน
Comments