เชิญร่วมบริจาคร่วมสร้างศาลาเอนกประสงค์

โพสต์24 เม.ย. 2557 20:04โดยKoksa-nga nognbuadang
โรงเรียนบ้านโคกสง่าประสงค์สร้างศาลาเอนกประสงค์เพื่อใช้เป็นที่พักผ่อนสำหรับผู้มาใช้บริการและยังเป็นที่ใช้สำหรับให้นักเรียนได้อ่านหนังสือในเวลาว่าง
จำนวน 2 หลัง
Comments