พิธีรับมอบอาคารเรียนไทย- ญี่ปุ่นสัมพันธ์

โพสต์23 มิ.ย. 2555 23:06โดยKoksa-nga nognbuadangโรงเรียนบ้านโคกสง่าได้จัดงานพิธีการรับมอบอาคารเรียนไทย- ญ๊่ปุ่นสัมพันธ์   โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.มานะ   สินธุวงษานนท์   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานในพิธีรับมอบอาคารเรียนในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน   2555


Comments