จังหวัดเคลื่อนที่

โพสต์24 เม.ย. 2557 19:39โดยKoksa-nga nognbuadang
โรงเรียนบ้านโคกสง่าร่วมกับโรงเรียนขนาดเล็กศูนย์หนองแวงฯ ได้รับร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ณ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง วันที่ 14 มีนาคม 2556ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมถ่ายรูปพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจท่านผู้ว่าราชการท่านได้ถามไถ่เรื่องโครงการการจัดการโรงเรียนขนาดเล็กศูนย์หนองแวงฯ


นักเรียนนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการจัดพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กศูนย์หนองแวงได้เป็นอย่างดี

Comments